07 юли, 2008

Четиво за политическата реформа

Тъй като Стойчо конкретно (а и някой други, сигурен съм) напълно заслужено ме критикуваха за това, че говоря много в полза на политическата реформа без да съм се аргументирал достатъчно задълбочена защо е нужна;

А и поради факта, че все не ми остава време да напиша защо е нужна политическа реформа и как е добре да се направи:

Ви предлагам два текста от политическите документи на БСМ, в съставянето на които съм участвал активно и които според мен добре изразяват позициите ми.

Ще се опитам да потърся още един по-стар документ "Бъдеще - с ясно лице, с чисти ръце" от Конгреса на БСМ от 2004г., които макар и физически остарял е доста актуален - правете си сметка колко сме мръднали за 4 години. :)

Основен политически документ - прочетете Раздел І, Глава 1 - Развитие на правовата държава и гражданското общество в България

Резолюция относно реформирането на българската политическа система

Няма коментари:

Публикуване на коментар