24 септември, 2007

Още за образованието (и Италианския лицей)

В блогосферата много сериозно се завъртя въпросът за състоянието на Италианския лицей и характера му на учебно заведение, в което учат децата на политическия и стопанския "елит" на нацията.

Понеже не можах да проследя целия материал по въпроса, прочетох мнението на Комитата по въпроса за лицея. И от него искам да направя няколко генерални заключения:
  • Присъединявам се към призива на Комитата "ВСИЧКО НА СВЕТЛО". Начинът на подбор на учениците, възможност за самоуправление на същите тези ученици и т.н.
  • Прекратяване практиката на частните уроци - само наивните си мислят, че "надарените, но бедни деца", ако много учат имат възможност да попаднат в добро училище/университет. По "някакви" изчисления в системата на частните уроци се завъртат около 1 млрд. лева - горе-долу колкото държавата дава за образование като цяло. Ако тези пари се инвестираха целенасочено от държавата нещата щяха да седят образованието ни щеше да има много по-голям успех. Но цялата система е изградена така, че успехът в даден изпит да зависи от частните уроци и зазубрянето, а не от мисленето.
  • Което ме довежда и до третата ми точка: "реформата" в образованието трябва да мине през промяна на основния характер на учебния процес - трябва да учим младите хора КАК да мислят, а не КАКВО да мислят.
Коментари?