26 август, 2008

Летен фестивал на БСМ

Днес, в края на деня имам малко свободно време и реших да го използвам да ви разкажа с какво се занимавам в последно време.

В края на тази седмица - 30-31 август, в Русе ще се проведе традиционният летен фестивал на БСМ. Тази година той ще събере над 150 млади социалисти и социалдемократи от всички краища на България, които в рамките на двата дни ще обсъждат ролята на гражданското общество в политическия живот на България. Ето защо мотото на фестивала ще бъде "Европа на гражданите".

Гражданското общество е безкрайна тема, с която често се злоупотребява от страна на журналисти, социолози, политолози и най-вече...политици. Но гражданското общество е със сигурност най-важното условие за изграждането и заздравяването на една силна и действаща демокрация.

И за да не се ограничава дискусията за пореден път до това колко е важно да има гражданско общество решихме да поканим за участие хора и организации от обществения сектор, които да разкажат за собствени успехи, които са постигнали. Политически успехи, които не са преминали през партийните централи и не обслужват нечий частен интерес, а са били постигнати посредством обединението на обикновено хора, водени от обща идея за общото благо.

Толкова засега. Но ще имам още за разказване.