20 август, 2008

Какво прави ДАМС?

Младежка "лаборатория" за идеи. Така твърдят поне в днешния брой на в-к "24 часа". Или иначе казано - консултативен младежки съвет, който да съветва държавните институции.

Но с една важна подробност - новият орган няма да има ръководство и структури, всички ще участват на доброволен принцип, властта ще има партньор и коректив, който да представлява българската младеж. Така твърди Михаил Балабанов, зам.-председател на ДАМС и бивш председател на Националния съвет на БСМ.

Има една опасна тенденция, която се наблюдава в обществото ни напоследък - това е жертването на легитимност. Как иначе да обясним факта, че в момента се набира някакъв консултативен съвет от млади хора без ясни правила и условия. С какво такъв съвет ще бъде легитимен?

И какво ще спечелим от това, че подобен съвет няма да има ръководство и йерархия. Мишо Балабанов твърди, че така ще се гарантира спокойната работа, т.е. "няма да има борба за кокала". За да се аргументира, той разказва някакви стари случки как депутати ходели на сбирките на подобни съвети преди да казват кой трябва да става председател. Е за какво е ДАМС тогава? Нали точно тя трябва да гарантира, че подобни неща няма да се случват, че ще има зададена нормална рамка, в която да работи цялото това нещо.

И с какво един съвет, който е "консултативен" (разбирай абсолютно беззъб), който няма ясна структура и йерархия и правила за представителство ще привлече активните млади хора, които реално искат да се нагърбят с проблемите на връсниците си?

Притеснява ме фактът, че в страната ни проблемите с неефективността на властта (няма значение на кое ниво - национално, общинско или частно) започват да се решават с... премахване на властта. Така преди време в проекта за нов устав на БСП беше залегнала идеята за хоризонтални структури на младежката организация на партията, т.е. "разделяй и владей".

Чрез лишаването от демократично представителство и демократично самоуправление в този случай отново се наблюдава осакатяване на младежкия сектор в посока на деклариране на формално свършена работа. И същевременно залагане на механизми това нещо да не сработи - много сходно на начина, по който се блокира всяка мярка, която има потенциала да засили демократичните устои на нацията.