18 април, 2010

След като обичаш реформите, според теб какви са условията за прокарване на реформи? С въпроса и ще отговоря. Идеалогията е най-добрия реформ

Не ми излиза целият въпрос, но според мен идеологията е рамката, която мотивира и дефинира ремормите, които правиш от принципна гледна точка.

Питай ме ВСИЧКО!

Няма коментари:

Публикуване на коментар