01 декември, 2008

"Превратаджии от първо лице" от Иван Бакалов

За любителите на най-близката българска история книгата на Иван Бакалов е задължителна.

Научих за пръв път за нея, когато прочетох интервюто с Пенчо Кубадински, публикувано в е-вестник. По същество това интервю заема една глава от книгата.

Според мен гаранция за обективността на книгата е фактът, че в нея са поместени само интервюта. И то подбрани така, че да се видят различните гледни точки.

Това не е книга за тези, които обожават или ненавиждат Тодор Живков. Това е книга за тези, които искат да видят различните гледни точки и сами да си извадят поуките.