03 ноември, 2008

Защо БСМ е различна

Националният съвет на Българска социалистическа младеж:

(...)

Се обръщаме към народните представители от 40 Народно събрание за следното:

В Народното събрание на Република България беше приет на първо четене нов Семеен кодекс, който въвежда два нови института в правото – брачен договор и фактическо съпружеско съжителство. В проекта изрично е упоменато, че фактическото съжителство може да бъде сключено само между мъж и жена. По този начин се лишават всички еднополови двойки в България от възможността да ползват правата, предвидени за двойките живеещи без брак, с изменението на семейния кодекс .

(...)

ОБРЪЩАМЕ СЕ към народните представители от 40 Народно събрание с предложение в чл. 13, ал. 1 на проекта за Семеен кодекс определението „между мъж и жена” да бъде заменено с текста „между две лица”.


Целият текст - тук.

1 коментар:

  1. страхотно! логична позиция, разбира се. от толкова години ми липсва адекватна лява гледна точка в българия... обещайте да сте по-активни ;))))

    ОтговорИзтриване