06 февруари, 2008

Има ли място вярата в българското училище?

Не.

Дневник пише, че БПЦ, главното мюфтийство и католическата църква са се обединили в позицията си против предложеното от МОН обучение по Религия в българските училища. Духовенството иска в училищата да се преподава Вероучение, по избор на коя точно религия, а не както предлагат от министерството обучението да преминава през исторически преглед на развитието и влиянието, които всяка от религите са преминали и оказали.

Не съм голям почитател на мин. Вълчев, но трябва да го похваля за отговорната и правилна позиция, която е заел в защита на светския характер на българското образование. И преди съм писал, че религията няма
място в модерната държава и по никакъв начин не бива двете да се смесват. Най-малкото в обществените училища, които са на цялата нация. Поне аз бих искал в тях да се култивират мислещи, а не вярващи хора.

Българската православна църква не е институция на българската държава и като такава не може и не би трябвало да получава каквито и да е преференции от държавата и да бъде налагана де-факто като официална държавна ре
лигия! Може би Светия Синод по-скоро би направил едно добро дело като помисли за собствената си некомпетентност и неадекватност, които го превърнаха в една много странична институция без никакъв реален обществен авторитет, която се занимава предимно с управление на апетитни имоти, отколкото с духовните нужди на паството си.

Разбира се не можем да отречем съществуване
то и влиянието, което религията оказва на света дори през ХХІ век. Но едно гражданско и светско обучение по религия трябва да въплътява преди всичко, ако не и само, ценностите на толерантността, на събарянето на изкуствените прегради пред хората, една от които е религията, и да ни учи да разбираме другите и да им позволяваме да са различни. А не да ни втълпява, че космическо зомби-евреин, който си е сам баща, може да ти помогне да живееш вечно, ако символично ядеш плътта му и телепатично го приемеш за свой господар, така че той да може да премахне зла сила от душата ти, която се е вселила в човечеството, защото жена-ребро е била убедена от говореща змия да яде от магическо дърво… (Юруков на живо).


Ако пък духовниците толкова са се изтормозили за моралните и граждански качества на българските ученици по-добре да предложат на министъра да въведе предмет гражданско образование, за да спрем да култивираме лесно манипулируеми хора, които разсъждават и => гласуват първосигнално без да имат дори бледа представа как функционира собствената им държава и без да съзнават гражданския си дълг и без да разбират, че само от тях зависи демокрацията да работи.