14 август, 2009

Новини на турски

Не знам защо 10-минутката новини на турски изведнъж се превърна в обществена тема от най-високо значение.

Кулминацията на този публичен 'дебат' беше участието в сутрешното студио на Нова ТВ "Челюсти" на един от журналистите, които четат новините на турски и... самият Боян Расате.

Не мога да разбера защо Нова ТВ умират да канят за коментатор на теми, които засягат основни човешки права, човек, осъден за расизъм и насаждане на нетолерантност, но това си е "политика на телевизията" както се казва.

Искам съвсем накратко да обясня защо аз съм ЗА това по БНТ да има новини на турски език. Преди всичко трябва да си дадем сметка, че България не е хомогенна държава. Българската нация се състои както от хора, произхождащи от славянско-прабългарския етнос с различните примеси на куманска и прочие кръв, така и от роми, тюрки и прочие. Освен това нацията ни не е хомогенна нито по религиозния си признак, нито дори по езиковия. Опитвайки се да отречем това и да наложим някакъв хомогенен и универсален състав на нацията с нищо не спомага за сплотяването й, а точно обратното.

Правейки се на ударени и криейки се зад вечната реплика "официалният език в България е българският" с нищо не променя факта, че куцащата образователна система произвежда полу-грамотни хора дори сред славянския етнос, за който българският е "майчин", а да не говорим за тези, които го научават като втори. Разбира се с това не искам да оправдая невладеенето на българския - то обрича жертвите си на вечна маргинализация и ефективно изключване от обществото. Но едва ли 10-минутните новини на турски ще откажат някой, който наистина иска, да научи българския език - независимо дали му е роден или не.

И най-накрая, повече от всичко на света, бих искал българите от турски произход да се информират и да формират мнението си по важните за всекидневието ни неща от Българската национална телевизия, а не от Atv или някой друг турски канал.

Има и още една причина, поради която не разбирам воят срещу новините на турски - тази година турските сапунени опери са най-популярните предавания по националните ни телевизии. Всеки уважаващ себе си канал предава най-малко по 2 сериала, от които турският бит и култура се леят свободно на талази. И явно много се харесват.

Така че всички онези, които громят турцизацията на България, а вечер в 20:00 сядат да гледат "Перла" могат най-малкото да се замислят колко лицемерен е шовинизмът им.