01 април, 2009

Как се ковеше авторитаризмът

Някой ден в учебниците по история ще пише:

"Като първи стъпки в посока установяване на олигархично-авторитарна форма на управление може да бъдат посочени увеличаването на депозита за участие на политически партии в избори на 50'000лв., най-високият по това време в Европейския съюз, преди Европейските и Парламентарните избори през 2009г."

Още по темата